Soufek.com

Direct marketing

Přímý marketing je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).

Direct marketing se původně vyvinul jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. Obchodní zástupci již nemuseli navštěvovat každého potenciálního zákazníka osobně. Stačilo zaslat nabídku poštou (e-mailem), a tím radikálně snížit náklady. Direct marketing však od té doby zaznamenal řadu významných vývojových změn. Díky svým jedinečným charakteristikám je dnes jednou ze stěžejních disciplín komunikačního mixu.

Direct marketing je možné definovat jako komunikační disciplínu, která umožňuje 1) přesné zacílení, 2) výraznou adaptaci sdělení s ohledem na individuální potřeby a charakteristiky jedinců ze zvolené cílové skupiny a 3) vyvolání okamžité reakce.

Oproti reklamě, která cílí zejména na široké skupiny lidí, se direct marketing zaměřuje na úzké segmenty zákazníků (tzv. mikrosegmenty) nebo dokonce na jednotlivce. Dokáže přitom identifikovat v mase stávajících či potenciálních zákazníků ty jedince, kteří jsou pro danou organizaci nejperspektivnější. Tím lze výrazně omezit plýtvání finančními prostředky na méně ziskové jedince.

Ukázky direct mailu:

direct-mailbox direct-AGC direct-AGC1 direct-cechofracht1

direct-skanska direct-accome direct-farmfrites direct-accome1

direct-cechofracht3 direct-cechofracht2 direct-csob direct-bureau

news3 news4 news2 news1

Translate »