Soufek.com

Loga a Corporate Identity

V konkurenčním prostředí, hraje značka velmi důležitou roli. Potenciální zákazník či obchodní partner si sice může vybírat podle nabízené ceny nebo kvality produktů a nabídky, nicméně základním faktorem je značka a dlouhodobé budování povědomí. Značka by měla vyzuálně reflektovat produkt nebo službu, rovněž charakterizovat zákazníka.

Tvorba loga a logomanuálu.

Obsahem základního logomanuálu zpravidla je:

 • Firemní barvy (podoba barevná, černobílá, inverzní)
 • Definice barevnosti
 • Firemní písma a typologie (DTP varianta a PC tiskoviny)
 • Logo na barevném podkladu – zásady a pravidla
 • Přehled a pravidla používání barevných a tvarových variant loga
 • Samostatné použítí části loga; doplňkový ilustrační prvek
 • Minimální ochranná plocha
 • Minimální velikost loga
 • Obrysová a poměrová kodifikace loga, umístění v rastru
 • Speciální užití loga – estetické normy, čitelnost, proporce, technika reprodukce loga
 • Zakázaná manipulace s logem

logo-trendbox   logo-profi-elektro

logo-freshcrackers   logo-adrenalinerace

logo-HIT   logo-neoncentrum

logo-respocting   logo-coffee

logo-nfi-trading   logo-nfi-trading1

logo-hasostav1   logo-hasostav2

logo-mailbox1   logo-gtbc

logo-alfahes   logo-onlinedohled

logo-quality  logo-palatinum

logo-rychtarka  logo-alfahes

 

Translate »