Soufek.com

Marketing

Základem úspěšné firmy je prodej, což v našem výkladu znamená:

  • znát svůj produkt a potřeby zákazníků,
  • umět hledat nové zákazníky,
  • vytěžovat stávající zákazníky,
  • mít dlouhodobou koncepci rozvoje společnosti.

Soufek.com se zabývá tvorbou strategie a výkonnostním marketingem v offline i online médiích. Pomáháme svým zákazníkům specifikovat cílové skupiny zákazníků a hledáme nové formy oslovení v klasickém pojetí – direct maily, newslettery, budování zákaznických databází, online kampaně – PPC a SEO, podpora na sociálních sítí atd. nebo nestandardní komunikační kampaně – nízkorozpočtové kampaně s dobrým nápadem – tzv. Guerilla marketing.

Translate »