Soufek.com

Strategie

Strategie a komunikace 360°

Abyste dorazili k vytyčenému cíli, je potřeba vědět znát cestu. Marketingová strategie Vám stanoví optimální řešení pro dosažení obchodních cílů. Soufek.com Vám s nastavením správné marketingové strategie a s plněním Vašich obchodních cílů. Správně nastavená strategie umožní adekvátně reagovat na změny na trhu a poskytuje představu o budoucnosti. Daná měřítka správně nastavené marketingové strategie umožňují sledovat míru naplňování cílů.

Co se nedá měřit, nelze efektivně řídit!!!

Každý máme jasně stanovené cíle, pouze neustálou každodenní rutinou můžeme řadu věcí přehlédnout nebo vůbec nevidět. Naším cílem je poskytnut Vám nezávislý pohled zvenčí očima Vašich zákazníků a pomoci Vám s nastavením přesně měřitelné marketingové strategie s lepšími výsledky. Váš úspěch v obchodě je i náš úspěch.

360° komunikace

Vy znáte svá očekávání a cílovou skupinu. Umím efektivně využívat konvečních komunikačních kanálů, ale stejně dobře do Vaší kampaně mohu zapojit i nekonveční formáty (shopper marketing, publishing, content production, digital, guerrilla, internal marketing, special events). Praxe v oboru marketigu nás naučila, že úspěch v podnikání je dělat věci jinak a lépe.

Výběr komunikačních médií spočívá v harmonizaci cílové skupiny zadavatele a cílové skupiny vybraných komunikačních kanálů tak, aby vaše investice byla co nejefektivnější. Výslednou skladbu a definici médií, načasování a náklady na realizaci Vám zapracujeme do komunikačního mixu a mediaplánu, na jehož základě dochází k realizaci dílčích kampaní, jež pečlivě koordinujeme za Vašeho dohledu.

Translate »