Je lepší novostavba nebo rekonstrukce staršího domu?

Spousty klientů se nás na začátku spolupráce ptá, jestli se mají pustit do rekonstrukce staršího domu, nebo koupit pozemek a postavit na něm moderní novostavbu. Podle čeho se rozhodovat?

Lokalita — Genius loci
Existující stavby se často nacházejí na jedinečných a neopakovatelných místech — v centru města nebo na místech s výhledem do přírody. Volné pozemky naopak zůstávají na okrajích měst bez širších vazeb na okolí. Důležitým bodem při rozhodování, kde bude stát váš budoucí domov, by proto mělo být právě místo. Vybírejte starší objekty nebo volný pozemek podle atmosféry. Místo, kde bude stát váš nový domov, by pro vás mělo být od začátku něčím vyjímečným.
Místo, kde bude stát váš nový domov, by pro vás mělo být od začátku něčím vyjímečným.
Hodnota
Existující objekty mají svoji hodnotu, nejen finanční nebo historickou, ale hodnotu pro majitele. Často jsou to stavby, které postavili jejich rodiče nebo prarodiče a prožili v nich svoje dětství. Hodnotou jsou vzpomínky a vazby k tomuto místu — okolnosti, které vytvářejí již zmíněné genius loci. Hodnota místa, pozemku nebo objektu je dalším důležitým kritériem při rozhodování o budoucím domově.
Kompromisy
Oba způsoby — rekonstrukce nebo novostavba, s sebou nesou řadu důležitých rozhodnutí a potřebných kompromisů. Existující objekty, které se rozhodneme rekonstruovat, často na první pohled nesplňují potřeby pro moderní bydlení současnosti — velikost, složité dispozice, orientace ke světovým stranám, konstrukční řešení, stavební nebo povrchové materiály. Ve spolupráci architekt—klient se nám však většinou podaří najít řešení a tyto nevýhody proměnit na přednosti nového domu. Moderní přístavbou lze získat dostatečný prostor (nebojíme se přiznat, že se jedná o novou část domu), jedinečné atypicky řešené dispozice, odhalené cihly nebo odkrytou dřevěnou střechu jako obohacující prvek zdůrazňující původní charakter.
Na druhou stranu rekonstrukce bude vyžadovat větší ostražitost a včasné odhalení případných problémů či nedostatků. Začátek se neobejde bez potřebného průzkumu a sondy, abychom odhalili pravou podstatu domu. Možná složitější (a o něco dražší) projekt.
Novostavbu můžeme naplánovat přesně podle vašich představ. Ale i zde najdeme určité limity — kvalita a orientace pozemku (volné pozemky jsou často na okrajích měst), možnosti současných materiálů a technologií nebo legislativa.
Zodpovědnost
Rekonstruovat starší objekty, by mělo být naší povinností. Měli bychom si vážit toho, co vytvořili generace před námi a snažit se to naopak maximálně využít. Pokud začneme rekonstruovat existující projekty a využívat nevyužité pozemky v centrech měst, zabráníme rozšiřování měst do šířky a zabírání pozemků, na kterých se dnes nachází přirozená přírodní krajina.
Pokud se rozhodneme pro novostavbu, stejně tak bychom měli zůstat zodpovědní. Zodpovědní vůči životnímu prostředí. Volit přírodní materiály, materiály s co nejmenší ekologickou stopou a snažit se, v co největší možné míře využívat obnovitelné zdroje. Vše však zodpovědně a po důkladné analýze.

Ať už se rozhodnete pro rekonstrukci nebo novostavbu, napište nám ještě před tím, než koupíte dům nebo pozemek, pomůžeme vám s rozhodováním a přidáme náš odborný názor.

Napsal Jakub Seči

Prozkoumejte

Zimní zahrada

Vytvoření zimní zahrady může být kouzelným způsobem, jak využít venkovní prostor terasy i během chladných zimních měsíců. Zimní zahrady, často

Více informací ⟶